1000kVA 6.6kV/380V TMEIC社製PCS

特高発電所内、サブ変用昇圧変圧器を納品しました。

キュービクルメーカー様により一体型として納入されました。

仕様:1000kVA 6.6kV/380V TMEIC社製PCS 混触防止板付 屋外設置用エレファントダクト付

数量:14台

パワコン: TMEIC   PVL-L1000E (1000kW)

場所:茨城県日立市十王町太陽光発電所

日付:2019年6月

 

エンジニア紹介

詳しく見る